Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Referat fra Redningskonferansen 2018

 UF-Norge sendte styremedlem Tom Løvskogen, på Redningskonferansen 2018. Denne ble avholdt på gardermoen 24.-25. september 2018. Som tidligere år var Fagseminaret ett populært og innholdsrikt seminar. Løvskogen har i etterkant skrive ett referat fra Seminaret;

 

Jeg vil trekke frem to innslag som er felles for nødetatene. Det er følgende temaer som er høyaktuelle om dagen. Felles innsatsledelse utdanning og muligheten til og øve sammen:

1) Hva sier Stortingsmelding 10 (2016 - 17) om samfunnssikkerhet

Når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet?

Jarle Øversveen, avdelingsdirektør og daglig leder HRS Sør-Norge

 

2)Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene

Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder

Helse Stavanger

 

Redningskonferansen 2018 inneholdt flere flotte foredrag som angikk en av etatene, men vi som ett fellesutvalg for kongerike, velger jeg og trekke frem de to overnevnte foredragene. Dette er kjente temaer fra før under andre betegnelser (Fagleder brann – operativ leder helse – skadestedsleder politi). Disse benevnelsene hadde samme funksjon som innsatsleder som brukes i nåtid. Det som ble aktuelt under denne konferansen var at vi har forskjellig utdanning innen samme fagfelt med varierende innhold og varighet. Det som også ble trukket frem var på hvilket nivå man skulle legge en felles utdanning (høyskole/ fagskole). Politiet trakk frem at det kreves studiekompetanse for å komme inn på deres utdanning, noe nødvendigvis ikke en brannmann har fra sin nåværende utdanningsmodell. Ambulanseutdanningen er fortsatt veldig varierende på landsbasis når det gjelder ny og gammel modell (fagbrev/bachelor paramedic). Oppsummering av denne dagen er vi alle enige om at vi må ha en felles utdanningsmodell innen innsatsledelse helst på regionalt nivå, slik at den blir spisset mot de lokale tjenestene hvor vi snakker samme språk. Det siste er vel det som har vært utfordringen opp gjennom årene. Til slutt vil jeg legge til at det jobbes på flere nivåer for å finne en modell som alle kan være fornøyd med.

Hilsen Tom Løvskogen