Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50


2007 og 2008 har vært to aktive år for UF - Søndre Buskerud.

 

 

Vi ønsker med denne artikkel å dele noe av det vi har gjort med alle dere andre. Det finnes utvalg som nok er mer aktive enn oss, men

...

UF Åmot hadde en foredragskveld torsdag 22. januar. Emne var rasulykken i Fjelltunveien i Ålesund. Foredragsholdere var Kristine Hovstein fra politiet i Ålesund og Tom Løvskogen fra Oslo Brann og

...

(Utrykningsforskriften)

Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF)

Vi er fornøyd med det dokumentet som nå er kommet. Hovedinntrykket er at dette er gjennomtenkt og med mange

...

På våren -08 reiste 28 UFere på tur til Vilnius i Litauen. Der besøkte vi utrykningstjenesten i byen. Jostein Engum i Larvik brannvesen og Delta har i flere år drevet prosjektarbeid i Litauen og

...

12 litauiske utrykningsfolk besøkte UF Larvik i begynnelsen av juni. Dette var en gjenvisitt etter at UF Larvik tidligere besøkte Vilnius.

Fire dager i søndre Vestfold i beste sommertid er topp når

...

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Det er obligatoriske kurs, som bare kan trenes ved godkjente opplæringsinstitusjoner.

Etter endt opplæring, skal eleven ha den kompetanse som er nødvendig for å

...

Svært mange møtte opp på nødetatenes egen dag på Solsiden. Her fikk publikum møte personene bak uniformene og se nærmere på hvordan utstyr de har med seg. I tillegg til diverse oppvisninger ble det
...

UF- Trondheim har nå satt sammen en prosjektgruppe som skal se nærmere på samarbeidet mellom nødsentralene; 110, 112 og 113 i Trondheim. Prosjektet strekker seg over vinteren 2009/ våren 2010.
I

...

UF Søndre Innherred hadde en foredragskveld onsdag 13. januar. Emne for kvelden var ”Viktigheten ved debrifing og rekonstruksjon”. Foredragsholdere var Thorbjørn Aass og Kjell Endre Bonesrønning fra

...

LANDSMØTETUF-NORGE ÅR 2010UtrykningspersonelletsFellesutvalg - Norge avholdt Landsmøte19. - 20. mai 2010 iDrøbak i Akershus, på Oscarsborg festning.

Vert for landsmøtetvar UF-Follo.

  

Møtet

...