Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

UF-koppen på tur ut i UF-Norge

Landsstyret i UF-Norge har kjøpt inn UF-NORGE kopper med LOGO, og de første eksklusive eksemplarer er nå på tur ut i UF-NORGE!

UF-Norge var representert på årsmøtet til UF-Søndre Innherred med base i trehusbyen Levanger i Nord-Trøndelag, 29.3.16.

På bildet sees leder i UF-Søndre Innherred - Terje Rennan, BRANN, som sammen med styremedlem Lorents Gåsvær, BRANN, høytidelig mottar hver sin UF-NORGE kopp av kasserer i UF-Norge, Per Henrik Bykvist, POLITI.

 

UF-Søndre Innherred er aktive med vår- og høstmøter, og har faktisk 20-års jubileum om 2 år.

UF-Søndre Innherred deltar med BRANN, AMBULANSE og POLITI på sommerarrangement i Levanger i forbindelse med Levanger-martnan i juli / august hvert år. Dette er meget populært; spesielt når UF i tillegg gir barn og voksne gratis vaffel, saft og kaffe.

 

UF-Søndre Innherred sørger for at blålysetatene har god kontakt også utenom felles redningsinnsats, noe som gjør samarbeidet enda bedre når sekundene teller.

For UF-Norge -

Per Henrik Bykvist