Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Dette skal politiet prioritere i år

Politiet er tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017.

Opptrappingsplan for bemanning

I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020.

I samarbeid med politimesterne skal det utarbeides en konkret plan for hvordan tilsettingstakten skal foregå, og Politidirektoratet (POD) vil følge opp denne planen tett mot de aktuelle politidistriktene.

-Dette er en historisk oppbemanning av politiet, og det i en tid hvor styrkingen av antallet politifolk er særskilt viktig. Det er helt nødvendig at vi fortsetter å ansette flere slik at vi skal kunne innfri alle ambisjonene og forventningene i forhold til reformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Les mer på poltiet.no...