Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

En felles operasjonssentral for Finnmark

Onsdag 22. februar 2017 ble den nye operasjonssentralen for Finnmark etablert i Kirkenes. Samtidig ble Vestfinnmark politidistrikts operasjonssentral i Hammerfest avviklet. For første gang ble to tidligere distrikter og operasjonssentraler slått sammen.

Finnmark er nå samlet under en felles operativ ledelse.

- Operasjonssentralen er hjertet i vår operative tjeneste, og dette er et viktig steg på veien mot et felles politi for hele Finnmark, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Sammenslåingen av de to operasjonssentralene 22. februar har vært forberedt i lang tid og gjennomføringen gikk helt etter planen.

Viktige milepæler i nærpolitireformen

Finnmark er det andre politidistriktet som etablerer ny organisering og én operasjonssentral, etter at Agder gjorde det samme i januar. I månedene framover vil de andre politidistriktene i Norge følge etter. Les mer på politiet.no..