Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Det nasjonale IT-prosjektet som skulle skaffe ny teknologi for å bedre meldetjenesten ved landets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK), stoppes.

 

Prosjektet «Ny teknologi AMK» ble igangsatt som en del av oppfølgingsarbeidet etter terrorhendelsene 22. juli 2011.

Det hadde som hensikt skaffe et felles system til bruk ved landets AMK-sentraler, uavhengig av hvordan disse er bemannet og organisert, og totalt sett skulle det gi innbyggerne en best mulig medisinsk nødmeldetjeneste.

Nå settes det altså en strek over prosjektet. 

Hilde Christiansen, styreleder i Nasjonal IKT HF, forklarer overfor Dagens Medisin at det er flere årsaker til at de valgte å stoppe prosjektet.

– Vi så at det var flere teknologiske og organisatoriske utfordringer i dette, og summen av det gjorde at prosjektet fikk så høy kompleksitet og risiko at vi konkluderte med at det ville være uansvarlig å gå videre, sier hun. Les mer på Dagens Medisin sine nettsider...