Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Nødnett som avtalt

Nødnett er nå bygget ut i hele fastlands-Norge, og innen utgangen av året vil det være brukere på i samtlige politidistrikt. − Dette regner vi som en suksess, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

– Andre del av utbyggingen av landsdekkende Nødnett, som ble vedtatt av Stortinget i 2011, blir nå levert på tid, med avtalt kvalitet, og innenfor kostnadsrammen politikerne har gitt oss, forteller Lyngstøl. 

Da DNK ble opprettet som direktorat i 2007 var det for å ha ansvar for utbyggingen av det første området som omfattet 4 % av det totale utbyggingsarealet for Nødnett. Andre byggetrinn var et betydelig større område, resten av fastlands-Norge. 

− Det ville vært umulig å håndtert utbyggingen av resten av Norge med samme bemanning som utbyggingen av det sentrale østlandsområdet, sier Lyngstøl. 

Erfaringer

− Vi lærte mye av første byggetrinn, som medførte en forsinkelse og en tilleggsbevilgning på 110 millioner, samt en overskridelse på 120 millioner. Det var et sterkt ønske om å operere med en minimal organisasjon i første byggetrinn, og vi opplevde utfordringer, forteller Lyngstøl.

– Men vi lærte av erfaringene, og satte en organisasjon for den landsdekkende utbyggingen som sikret god kontroll og god gjennomføringskraft, sier Lyngstøl. 

− Det var blant annet mer ressurskrevende enn først antatt å følge opp leverandøren. Nokia Siemens Networks trakk seg ut og nødnettkontrakten ble etter lange forhandlinger overført til Motorola Solutions. I tillegg hadde nødetatene et økt behov for støtte til sine innføringsprosjekter, sier Lyngstøl. – dette ble Stortinget informert om i 2009, forteller Lyngstøl.

– Det er lett å kritisere, men vi har faktisk tatt de grepene som var nødvendige for å levere Nødnett. Konsekvensen av færre ansatte ville vært forsinkelser, dårligere kvalitet og høyere kostnader. - Jeg har ikke hørt noen som skulle ønske seg dette, sier Lyngstøl. Les mer på dNk.no