Info

Påloggingsfunksjonen til nettsiden er fjernet, grunnet ombygging til å vere en ren infoside om organisasjonen.

Dokumenter

Støttespillere

  

RapidSSL SEAL 90x50

Jan-Olav Vagle trekker seg som leder i UF-Norge

Mangeårige leder for UF-Norge, Jan Olav Vagle, trekker seg som leder i organisasjonen. Bakgrunnen for dette er økt arbeidsmengde etter jobbskifte. Nestleder, Roar Gjerde, blir konstituert leder inntil neste Landsmøte som blir avholdt på høsten 2020. Det øvrige styret i UF-Norge takker avtroppende leder for det gode samarbeidet opp gjennom årene, og ønsker all lykke til i ny jobb. 

 

 

Lokale utvalg

UF-Utvalg
UF-Alta
UF-Asker & Bærum
UF-Aust-Agder
UF-Bodø
UF-Bø / Notodden
UF-E6 Sør-Trøndelag
UF-Egersund & Dalane
UF-Elverum
UF-Follo
UF-Fredrikstad
UF-Fræna
UF-Gjøvik & Toten
UF-Grenland
UF-Hallingdal
UF-Halden & Omegn
UF-Hamar
UF-Hammerfest
UF-Harstad & Omland
UF-Høyanger
UF-Indre Helgeland
UF-Indre Salten
UF-Indre Sunnfjord
UF-Indre Troms
UF-Indre Østfold
UF-Jotunheimen
UF- Kongsberg og Øvre   Eiker
UF-Kongsvinger
UF-Kragerø politidistrikt
UF-Kristiansand &   Omegn
UF-Kristiansund
UF-Land
UF-Larvik
UF-Lillehammer & Omegn  
UF-Lyngenfjord
UF-Molde
UF-Moss
UF-Narvik
UF-Nord-Jarlsberg
UF-Nordkyn
UF-Nord-Østerdal
UF-Numedal
UF-Orkdal
UF-Os
UF-Oslo
UF-Rana
UF-Rauma
UF-Ringerike
UF-Ringsaker
UF-Rjukan politidistrikt
UF-Rørosregionen
UF-Salten
UF-Sandefjord
UF-Sarpsborg
UF-Sel
UF-Sotra
UF-Stavanger
UF-Steinkjer
UF-Stjørdalen
UF-Svalbard
UF-Svolvær
UF-Søndre Buskerud
UF-Sør Helgeland
UF-Søndre Innherred
UF-Søre Sunnmøre
UF-Tana
UF-Tromsø
UF-Trondheim
UF-Vadsø
UF-Valdres
UF-Vardø
UF-Viggadalen
UF-Voss
UF-Ytre Helgeland
UF-Ørsta / Volda
UF-Ålesund
UF-Åmot
UF-Årdal, Lærdal &   Aurland

UF- Norge består av tilsammen 80 lokale utvalg. De lokale utvalgene arbeider for å fremme samarbeidet mellom utrykningsetatene lokalt. De arrangerer ulike tverretatlige fagsamlinger, seminarer og sosiale arrangementer.

 

Aktiviteten i de lokale utvalgene varierer en del, og har sammenheng med de lokale ressursene og initativtakerne. Dette er i hovedsak frivillig arbeid, og blir holdt i gang gjennom interesse, engasjemang og dugnadsånd. Noen UF-utvalg er for tiden inaktive, mens andre igjen er veldig aktive.

 

På høgre side vises en oversikt over alle de lokale UF-utvalgene som eksisterer eller har eksistert. Noen utvalg har nylig blitt etablert. 

 

Jobber du i utrykningsetatene, men har ikke noe aktivt utvalg i nærheten. Ta utfordringen og start opp ett utvalg for ditt område. Gevinsten med ett aktivt lokallag er stor, ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Ta kontakt med Styret i UF-Norge, dersom du/dere trenger hjelp med å komme igang.

 

 

 

Informasjon

ORGANISASJONEN ARBEIDER FOR:

 • å skape forståelse for den styrke og de verdier som ligger i samhold og gode kollegiale forhold mellom ansatte i de tre profesjonelle utrykningsetater!
 • samarbeid og forståelse i form av møter, foredrag, prosjekter og uttalelser!
 • å bli fast høringsinstans i saker som angår alle tre etater, og som er viktig i det arbeidet utrykningspersonellet er satt til å gjøre i fellesskap!

GENERELL INFORMASJON:

Utrykningspersonellets Fellesutvalg lokalt drives i en kommune, lensmannsdistrikt, politidistrikt eller et sted som av geografiske forhold gjør dette naturlig.

HISTORISK START AV FELLESUTVALG I OSLO 1978:

"Sirenesaken" 1 1978, der myndighetene ville forby de nye elektroniske sirene som helt tydelig hadde kommer for å bli. Dette var en sak som skapte interesse blant det utøvende personellet i alle de tre utrykningsetatene, og det første organiserte samarbeidet og dermed opprettelsen av "Fellesutvalget for Utrykningspersonellet i Oslo" var et faktum.

TVERRFAGLIG ORGANISASJON FOR ETATENE:

Fellesutvalget er en tverrfaglig organisasjon som vil bidra til heving av de faglige kvalifikasjonene for bedre å kunne redde liv.

Erfaringsutveksling / hospitering for bedre kunne forstå hverandres arbeidsmåter, slik at disse lettere kan tilpasses hverandre på et skadested.

 

AV ARBEIDS- OG PROSJEKTOPPGAVER KAN BLANT ANNET NEVNES:

 

 •      Tverrfaglige erfaringsmøter / temakvelder.
 •      Generell informasjon til publikum og demonstrasjoner av de tilbud utrykningstjenesten kan yte i akutte situasjoner ved deltakelse på messer,     egne arrangementer og lignende.
 •      Støtte / debriefingsamarbeid etatene i mellom etter ulykker.
 •      Høringsinstans for offentlige myndigheter i saker som vedgår utryknings- og redningstjenesten.
 •      Innføring av "trippelvarsling" slik at minst mulig tid går til spille når en av etatene får varsel om en ulykke, slik at den forulykkede og egne mannskapers sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte.
 •      Sosialt samvær / treffkvelder der utrykningspersonellet kan bli bedre kjent med hverandre, da dette utvilsomt gjør det lettere og forstå hverandre i hverdagen.
 •      Oppfølging av hverandre ved "skarpe oppdrag", slik at hjelpen aldri er langt unna dersom uventede situasjoner skulle oppstå.

 

FELLESUTVALGETS MOTTO: 

 

" I STEDET FOR Å SNAKKE OM HVERANDRE, SÅ SNAKKER VI MED HVERANDRE!"

 

 

 

 

Landsstyrets representanter

 

 

  Funksjon: Navn: Arbeidssted: Telefon Arbeid: Mobil: Epost:
Konstituert Leder Roar Gjerde

Helse Møre og Romsdal

- Ambulanse Volda

 

 70 05 82 00 99 47 35 97  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nestleder          
 Sekretær Rikard B. Heimen  Trøndelag Brann og Redningstjeneste    90 52 02 52   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Kasserer Per Henrik Bykvist 

Trøndelag politidistrikt

Tjenesteenhet Innherred 

  91 80 51 12  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Styremedlem Tom Løvskogen  Oslo Brann- og Redningsetat    92 28 48 13   

 

Webansvarlig:    Per Kåre Rjånes                    Helse Møre og Romsdal - Ambulanse Volda

Normalvedtekter

NORMALVEDTEKTER FOR UTVALG TILSLUTTET

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG – NOREG

 Vedtatt på det første ordinære  Landsmøte 31. mai 1996.

Revidert på Landsmøte 30. Mai  1997.

Revidert på Landsmøte 26. mai  2000.

Revidert på Landsmøte 7. mai  2004.

Revidert på Landsmøte 4. mai 2006.


§1 Utrykningspersonellets Fellesutvalg i.............ønsker å fremme samarbeid og  forståelse mellom politi- og lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten.


§2 Dette gjøres gjennom samarbeid i form av møter, foredrag og prosjektarbeid.


§3 Fellesutvalget er et tverrfaglig utvalg hvor det enkelte utrykningspersonellet  kan utvikle og tilføres kunnskaper. På møtene har alle arbeidstakere, ledere og  medarbeidere innen de profesjonelle utrykningsetater møterett. Pensjonerte  arbeidstakere fra de tre etatene skal på like vilkår kunne delta på møter og  kunne velges inn i styret.


§4 Fellesutvalget er ingen fagforening, leder- eller arbeidsgivergruppe, men et  utvalg for tverrfaglig personellutvikling innenfor utrykningstjenesten  i.............


§5 Utvalget ledes av et styre som er representert for de ulike etatene  i...............


§6 Styret velges på årsmøtet som holdes innen utgangen av februar.  Styret skal  bestå av leder, nestleder, to styremedlemmer, sekretær og kasserer.Valg  foretas slik at leder, ett styremedlem og kasserer velges for en to års  periode.  Nestleder, ett styremedlem og sekretær velges neste år for en to års  periode. Det velges tre vararepresentanter til styret.


§7 Leder, nestleder, sekretær og kasserer  utgjør et arbeidsutvalg mellom styremøter.


§8 Valgkomiteen velges på årsmøtet, og skal bestå av en representant fra hver  etat.  Til sammen tre personer.


§9 Økonomiske midler søkes tilført fra offentlig og private som ut fra  samfunnsgagnlige tiltak har interesse for at dette arbeidet drives  i.............Enkelte møter og tiltak kan legges opp som økonomisk innbringende  for fellesutvalgets videre drift.

Det innkreves ikke  kontingent for medlemskapet.


§10 Årsmøte velge revisorer, og vedtar også arbeidsinstruks og retningslinjer for  revisjon og revisorers arbeide.


§11 Dersom fellesutvalget skal oppløses, må dette vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall. Økonomiske midler som måtte være på fellesutvalgets konto, sperres de  neste to år, for så å gis til et på forhånd bestemt formål innen  utrykningstjenesten i...................

Flere artikler …

 1. Vedtekter