Landsstyrets representanter

 

 

  Funksjon: Navn: Arbeidssted: Telefon Arbeid: Mobil: Epost:
Konstituert Leder Roar Gjerde

Helse Møre og Romsdal

- Ambulanse Volda

 

 70 05 82 00 99 47 35 97  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Nestleder          
 Sekretær Rikard B. Heimen  Trøndelag Brann og Redningstjeneste    90 52 02 52   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Kasserer Per Henrik Bykvist 

Trøndelag politidistrikt

Tjenesteenhet Innherred 

  91 80 51 12  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 Styremedlem Tom Løvskogen  Oslo Brann- og Redningsetat    92 28 48 13   

 

Webansvarlig:    Per Kåre Rjånes                    Helse Møre og Romsdal - Ambulanse Volda