Ingen bilder

UF-Norges Landsstyre har i perioden hatt følgende tillitsvalgte:

 

Leder:                                    Jan Olav Vagle Larvik Brannvesen

Nestleder:                              Roar Gjerde Ambulansetjenesten Volda Sykehus

Sekretær:                              Stein Dølplads Åmot Brann og Redning

Kasserer:                               Per Henrik Bykvist Politi Levanger

Styremedlem                         Tom Løvskogen Oslo Brann og Redningsetat

Styremedlem:                        Henning Johanesen  Horten Politistasjon

Styremedlem:                        Randi Spørck Ambulansen Bodø

Varamedlem:                        Grete Bru  Luftambulansen Alta

Varamedlem:                        Trygve Møllerbakk Politi Bodø

 

Webmaster :                         Per Kåre Rjånes, UF-Ørsta/Volda ambulansetjeneste

 

Faglige observatører:           Vi har i perioden ikke hatt saker som trenger faglige                                       

                                                Observatører slik at ingen var plasert under den posten

 

Valgkomite:                          Linda Solem Politi Larvik

                                              Ole Ludvigsen Trondheim Brannvesen.

                                              Stina Arvesen Ambulansen Modum

 

Revisorer:                             Gunnar Haugen, pensjonert lensmann, Ås lensmannskontor.

                                              Tor Arnt Roko Politi Oslo

          

 • Landsstyremøter.

I perioden er det holdt et landstyremøte. Det ble avholdt på Park Inn hotellet på Gardermoen november 2011. Møtet gikk over to dager og ble avsluttet med en omvisning hos brann og politi på flyplassen.                     

Fra venstre, kasserer i UF Norge Per Henrik Bykvist, nestleder i UF Norge Roar Gjerde og til høyre Jan Amundsen fra brann og rednining på OSL

Det ble avholdt en øvelse for oss på treningssentret. Mektig!

På besøk på politistasjonen på Gardermoen. Fra venstre Stein Dølplads sekretær UF Norge, Aastorp fra politiet på Gardermoen, nestleder Roar Gjerde UF Norge og Per Henrik Bykvist kasserer UF Norge

I tillegg til landsstyremøte har det blitt avholdt en rekke e post møter. Vi har ikke hatt de store sakene i år, så møte via e post sparer UF Norge mye penger på bl.a. reise og overnatting. Lederen har holdt jevnlig kontakt med styret mellom møtene.

 

Landsstyret har i perioden arbeidet med bl.a. følgende saker:

Stiftelse, oppfølging, orientering og besøk hos lokale fellesutvalg:

Fra stiftelsesdato 10. november 1995 og frem til i dag er det 79 lokale utvalg som er tilsluttet UF Norge. Ut av disse er det noenmere aktive en andre og noen ligger nedefor en stund for senere å starte opp igjen.  Antall nye utvalg som er kommet til i siste periode er få. Det ser nå ut til at det begynner å tynnes ut av steder der det vil være naturlig å stifte nye lokale fellesutvalg. Noen steder har man også sett behovet for å slå sammen flere lokale fellesutvalg.

I perioden har man gjort et omfattende arbeid med å holde kontakten med alle lokale fellesutvalg for å høre hvordan den lokale aktiviteten er og få oppdatert alle adresselister med e-postadresser. Oppfølging med e-postadresser og endringer i lokale styrer er tidkrevende og må hele tiden følges opp.   Dette for å få til en raskere informasjonslinje ut til utvalgene. Under denne oppsøkende runden kom det frem at det var varierende aktivitet lokalt, men det meste ser ut til å fungere bra etter de forutsetningene som råder lokalt.

Videre jobbes det med å få i gang igjen noen lokale utvalg som har ligget nede en stund.

Det har kommet henvendelse om styrerepresentanter fra UF-Norge kan være til stede på lokale møter. Noe vi gjør så langt det er mulig. I perioden 2010 2011 har blandt annet Tom Løvskogen representert UF Norge på komme igang igjen møte hos UF Kongsvinger og Per Henrik Bykvist representerte UF Norge på UF Trondhjem sin blålysfest på Ørlandet

Av aktiviteter og hendelser i perioden kan en kort nevne:

 • UF-Norges hjemmeside www.uf-norge.org

Per Kåre Rjånes er vår Web master.  De lokale utvalg bruker sida jevnt og trutt.  Enkelte lokale utvalg har sendt over rapporter om foredrag, arrangement i UF regi og dette har blitt publisert på nett sida. Men vi ønsker mere stoff til sida vår. Vi vet det fåregår mye ute blandt de lokale lag som kan legges ut. Dette er også en inspersasjon for andre lokale lag til å lage til noe selv.  Per Kåre er dyktig som web master noe sida bærer preg av.

 

 • UF-informasjonsbrosjyre.

UF Norges har en informasjonsbrosjyre . Her blir alle tre etatene presentert på en flott måte. Informasjonsbrosjyren kan bestilles fra styret i UF Norge og er gratis

 

 • UF  Norge som høringsinstans.

  I perioden som har gått har UF Norge blitt med på høringer ved flere anledninger. Det har vært fra nybygging av veier, omlegging av veier inklusive skilting.

 

 • Informasjon.

I fagtidsskriftene som er tilknyttet utrykningstjenesten har det i perioden vært flere artikler om fellesutvalgets aktiviteter.

De lokale fellesutvalg har også hatt flere artikler inne i sine lokale aviser.

 

 • Farge på hjelmene til brannvesenet

UF Norge satt ned et utvalg bestående av Tom Løvskogen og undertegnede får å få en lik farge på hjelmene til brannvesene rundt om kring i landet. Utvalget kom til følgene farge valg.

Brannsjef-brigadesjef= hvit, sølv

Brannmester, utrykningsleder= rød

Mannskaper = blå

Forslaget ble sendt over til Norsk Brannbefals Landsforbund.

 

 • Søknader om økonomisk støtte til UF Norge

Økonomi er også veldig viktig for UF Norge. Medlemmene er spredd over hele landet så det koster penger å holde kontakt samt til møter og lignende.

En rekke søknader er sendt til samarbeidspartnere, utstyrsleverandører og andre som vi kan sammenligne oss med.

Det er ikke så mange som har funnet plass til og støtte oss med penger. Noen av de vi har søkt om økonomisk støtte av har vi pratet med i etterkant. Svarene er de samme. Det er tøffere tider og de har ikke midler til å støtte oss noe de beklager. Det er tøft overalt.

Men arbeidet fortsetter ufortrødent vider med å skaffe støttespillere . Vi må tenke økonomi hele tiden . E post møter og at UF Norge bare betaler for en delegat på Landsmøte er bare noen av grepene som er gjordt for å spare penger.

 

 • Forsjellige arrangesjemang de lokale UF lag har vært med på

Glattkjøring

 • Russeaksjonen sammen med biltilsynet der representanter fra fellesutvalget bidro blant annet med øvelser i praktisk brannslokking, teoretisk og praktisk grunnleggende førstehjelp og opptreden på skadestedet.
 • ”UF-trimmen” arrangeres flere steder og omfatter alt fra spinning, innebandy, basketball, fotball til bowling.
 • Demonstrasjon av hva utrykningstjenesten står for ved flere anledninger.
 • Gladag på barneavdelingene.

Ellers er det avholdt en rekke temakvelder rundt om i det ganske land av ulik karakter.

 

Rancho Cucamonga, California  den 25. august 2012

 

Jan Olav Vagle                         Roar Gjerde                Stein Dølplads            

            (sign)                                      (sign)                           (sign)

 

Per Henrik Bykvist                 Tom Løvskogen                Randi Spørck           

            (sign)                                      (sign)                           (sign)

 

Henning Johanesen                  Grete Bru                    Trygve Møllerbakk                                                                                     

            (sign)                                      (sign)                           (sign)