Ingen bilder

ORGANISASJONEN ARBEIDER FOR:

  • å skape forståelse for den styrke og de verdier som ligger i samhold og gode kollegiale forhold mellom ansatte i de tre profesjonelle utrykningsetater!

  • samarbeid og forståelse i form av møter, foredrag, prosjekter og uttalelser!

  • å bli fast høringsinstans i saker som angår alle tre etater, og som er viktig i det arbeidet utrykningspersonellet er satt til å gjøre i fellesskap!

GENERELL INFORMASJON:

Utrykningspersonellets Fellesutvalg lokalt drives i en kommune, lensmannsdistrikt, politidistrikt eller et sted som av geografiske forhold gjør dette naturlig.

 

HISTORISK START AV FELLESUTVALG I OSLO 1978:

"Sirenesaken" 1 1978, der myndighetene ville forby de nye elektroniske sirene som helt tydelig hadde kommer for å bli. Dette var en sak som skapte interesse blant det utøvende personellet i alle de tre utrykningsetatene, og det første organiserte samarbeidet og dermed opprettelsen av "Fellesutvalget for Utrykningspersonellet i Oslo" var et faktum.

 

TVERRFAGLIG ORGANISASJON FOR ETATENE:

Fellesutvalget er en tverrfaglig organisasjon som vil bidra til heving av de faglige kvalifikasjonene for bedre å kunne redde liv.

Erfaringsutveksling / hospitering for bedre kunne forstå hverandres arbeidsmåter, slik at disse lettere kan tilpasses hverandre på et skadested.

 

AV ARBEIDS- OG PROSJEKTOPPGAVER KAN BLANT ANNET NEVNES:

  •      Tverrfaglige erfaringsmøter / temakvelder.

  •      Generell informasjon til publikum og demonstrasjoner av de tilbud utrykningstjenesten kan yte i akutte situasjoner ved deltakelse på messer, egne arrangementer og lignende.

  •      Støtte / debriefingsamarbeid etatene i mellom etter ulykker.

  •      Høringsinstans for offentlige myndigheter i saker som vedgår utryknings- og redningstjenesten.

  •      Innføring av "trippelvarsling" slik at minst mulig tid går til spille når en av etatene får varsel om en ulykke, slik at den forulykkede og egne mannskapers sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte.

  •      Sosialt samvær / treffkvelder der utrykningspersonellet kan bli bedre kjent med hverandre, da dette utvilsomt gjør det lettere og forstå hverandre i hverdagen.

  •      Oppfølging av hverandre ved "skarpe oppdrag", slik at hjelpen aldri er langt unna dersom uventede situasjoner skulle oppstå.

 

FELLESUTVALGETS MOTTO: 

" I STEDET FOR Å SNAKKE OM HVERANDRE,

SÅ SNAKKER VI MED HVERANDRE !"