Ingen bilder


Redningskonferansen 2018 inneholdt flere flotte foredrag som angikk en av etatene, men vi som ett fellesutvalg for kongerike, velger jeg og trekke frem de to overnevnte foredragene. Dette er kjente temaer fra før under andre betegnelser(Fagleder brann – operativ leder helse – skadestedsleder politi). Disse benevnelsene hadde samme funksjon som innsatsleder som brukes i nåtid. Det som ble aktuelt under denne konferansen var at vi har forskjellig utdanning innen samme fagfelt med varierende innhold og varighet. Det som også ble trukket frem var på hvilket nivå man skulle legge en felles  utdanning (høyskole/ fagskole). Politiet trakk frem at det kreves studiekompetanse for og komme inn på deres utdanning, noe nødvendigvis ikke
en brannmann har fra sin nåværende utdanningsmodell. Ambulanseutdanningen er fortsatt veldig varierende på landsbasis når det gjelder ny og gammel modell(fagbrev/bachelor paramedic). Oppsummering av denne dagen er vi alle enige om at vi må ha en felles utdanningsmodell innen innsatsledelse helst på regionalt nivå, slik at den blir spisset mot de lokale tjenestene hvor vi snakker samme språk. Det siste er vel det som har vært utfordringen
opp etter årene. Til slutt vil jeg legge med at det jobbes på flere nivåer for og finne en modell som alle kan være fornøyd med.


Hilsen Tom Løvskogen