Ingen bilderEtter at UF-Trondheim ved leder Thomas Buxrud hadde åpnet seminaret, ønsket brigader Tom Guttormsen velkommen til Ørland, og orienterte om Hovedflystasjonen som Sjef 138 luftving. Guttormsen rediggjorde for kapasitetene og om den store utbyggingen ifbm oppbygging av kampflybasen på Ørland.


Andre del av dagen på kultursentret på Brekstad bestod av et tverrfaglig foredrag ved den tidligere politimannen Tom Østereng fra Oslo. Hans tema var "Hvordan ta de rette beslutninger under sterkt press, og hva kan konsekvensene være".

Siste del av dagen og kvelden/natta, foregikk inne på Ørland Hovedflystasjon. Først en operativ demo fra 330 skvadronen, deretter "Get Together", før påfølgende bankettmiddag og fest. Dag to handlet mest om frokost og heimreise, etter en vellykket BLÅLYS samling.

Representanter fra UF-Trondheim


Ref. UF-Norge - Per Henrik Bykvist