Ingen bilder

 

Presentasjoner publisert på Brannmannen.no:

Forurenset skadested – samvirke mellom brann og helse

Anders Dybwad, Nasjonalt kompetansesenter for NBC-medisin

Forurenset skadested – samvirke mellom brann og helse del 2

Jan Erik Andersen, Oslo Brann- og redningsetat

Samvirke i redningstjenesten

Professor/spesialrådgiver Inggard Lereim, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/Helse Midt-Norge RHF 

Besøk Brannmannen.no for mer informasjon om fagseminaret...