Ingen bilder

Tirsdag denne uken skal Vegtrafikksentralen i Oslo ha brukt 16 minutter på å varsle sprengningsarbeiderne ved E6 om at kongens livvakter var på utrykning.

– Tragisk

– Forferdelig, sier Tom Løvskogen, som er styremedlem i Utrykningspersonalets fellesutvalg. Han krever at Vegvesenet rydder opp i rutinene for at liv ikke skal gå tapt.

– Det er tragisk å høre det, for her kunne i verste fall liv ha gått tapt, sier Tom Løvskogen til TV 2.

Les mer på TV2.no...