Ingen bilder

UF-Søndre Innherred er aktive med vår- og høstmøter, og har faktisk 20-års jubileum om 2 år.

UF-Søndre Innherred deltar med BRANN, AMBULANSE og POLITI på sommerarrangement i Levanger i forbindelse med Levanger-martnan i juli / august hvert år. Dette er meget populært; spesielt når UF i tillegg gir barn og voksne gratis vaffel, saft og kaffe. 

UF-Søndre Innherred sørger for at blålysetatene har god kontakt også utenom felles redningsinnsats, noe som gjør samarbeidet enda bedre når sekundene teller. 

For UF-Norge -

Per Henrik Bykvist