Ingen bilder

Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge avholdt Landsmøte

Onsdag 7. og torsdag 8. Mai 2008

på Hotell Sagafjord, Sæbø.

Arrangør for Landsmøtet var i år UF-Ørsta/Volda.

Landsmøtet for UF-Norge for perioden 2006-2008, ble avholdt i naturskjønne omgivelser på Sunnmøre onsdag 7.mai og torsdag 8.mai 2008. Representanter fra 10 ulike lokale UF-utvalg tok turen til Sæbø i Ørsta kommune for å ta del på landsmøtet. Landsmøtet foregikk på Hotell Sagafjord, som ligger ved Hjørundfjorden.

Det var i år UF-Ørsta/Volda som stod som medarrangør for Landsmøtet. Leder for UF Ørsta/Volda, Roar Gjerde, ønskte de fremmøtte velkommen med å presentere det lokale UF-Utvalget. UF Ørsta/Volda er ett aktivt lokal-utvalg som ble opprettet i 1998. Det har pr. i dag 157 aktive medlemmer, som arbeider i de ulike brannkorpsene, politiet og ambulansetjenesten i Volda og Ørsta kommune. UF Ørsta/Volda har ulike årlige aktiviteter, som blant annet Russeaksjon, Refleksaksjon, Samarbeidsmøter, fysisk trening og lignende. Pr. tiden arbeider de med et prosjekt i forhold til overflateredning, der en gruppe i brannvesenet vil få utstyr og opplæring i forhold til overflateredning ved ulykker på vann. Dette prosjektet bil bli dekt av innsamlede midler.

Grunnet noe forsinkninger i flytransporten vart møtet noe utsett. Selve Landsmøtet startet kl. 14.15. Det var totalt 16 personer som deltok på Landsmøtet, og i tillegg en del observatører. Selve Landsmøtet gikk i år raskt for seg, så etter 45 minutt var hele møtet overstått. Les protokoll...

Hans Christensen får overrekt blomster av tidligere leder, Birgit Monsås.

Det var lagt opp til ett faglig foredrag etter Landsmøtet. I år var Hans Christensen fra Hovedredningssentralen på Sola (HRS-Sør) invitert. Han tok for seg hovedredningssentralen sin funksjon og organisering, og gav de fremmøtte en informativ oppdatering på deres arbeid og funksjon.

Etter det faglige foredraget, var legeskyssbåten på Sæbø leid inn for en sightseeing på Hjørundfjorden. Turen gikk innover fjorden til Bjørke, videre til Viddal og inn til Øye. Her gikk alle i land for å ta en stopp på severdige Hotell Union Øye. Dette er ett gammelt hotell bygd i år 1881. Hotellet var nyrestaurert i 2001, og er veldig særegent med tidsriktig inventar i forhold til sin opprinnelse. Videre gikk turen tilbake til Hotell Sagafjord, der festmiddag vart arrangert.

Torsdag 8.mai var det også lagt opp til ett faglig foredrag. Da var det Varabrannsjef ved Ålesund Brannvesen, Jonny Stølen, som var foredragsholder. Han tok for seg Rasulykka i Fjelltunveien i Ålesund som skjedde natt til 26. Mars 2008, der en boligblokk kollapset. Fem personer omkom i den tragiske ulykken. Denne ulykken bar preg av store utfordringer i forhold til redningsarbeidet. Ulike moment vanskeliggjorde sikring og utførelse av redningsarbeidet, men tross mange utfordringer var det gjort et imponerende og dyktig arbeid fra redningsmannskapet.

Varabrannsjef, Jonny Støylen, hold foredrag om rasulykka i Ålesund.

 

Ny leder for UF-Norge ble Jan Olav Vagle (Til venstre) fra Larvik og Sandefjord Alarmsentral, og ny nestleder ble Roar Gjerde (til høgre) fra Helse Sunnmøre HF - Ambulansetenesten i Volda

Årsberetning 2006-2008