Ingen bilder

Utrykningspersonellets Fellesutvalg - Norge avholdt Landsmøte

19. - 20. mai 2010 i Drøbak  i Akershus, på Oscarsborg festning.

Vert for landsmøtet var UF-Follo.

Møtet starta med lunsj kl. 12.00, og selve Landsmøtet startet kl 13.15. Det var da møtt 23 personer fra ulike lokale UF-utvalg i landet, inklusiv representanter fra styret i UF-Norge.

UF-Follos leder Stein Olav Frøland innledet Landsmøtet med å ønske alle velkommen til Oscarsborg. Frøland er selv Politi, og jobber i Fellesoperativ enhet. Han nevnte Lasse Hermansen som forbilde for organisasjonen lokalt, og meinte UF Follo kanskje er lettere å styre enn andre utvalg grunnet god økonomi. UF Follo har ett dekningsområde over seks Follo-kommuner og seks Østfold kommuner. Politiet består av 200 politimenn og 100 sivile, Brannvesenet består av 140 ansatte og Ambulansetenesten 40. Det er for tiden stor omorganisering i Politiet i området her. Etter 01.06.2010 skal 11 lensmannskontor legges ned, og det blir igjen to politistasjoner for hele området. Politiet har også her store problem med å ha nok polititenestemenn på vakt. Likevel er Follo ett område med mye ressurser. Det er derfor oftest ikke problem å få fram nok redningsmannskap ved for eksempel trafikkulykker. Det kan faktisk til tider bli for mye mannskap tilgjenglig. Utfordringa kan derfor være å tilpasse innsatset, slik at det blir mest mulig effektivt. Det var dessverre ikke så mang medlemmer av UF-Follo som kunne stille på Landsmøtet. Dette grunnet konflikt med annet faglig arrangemang.                           

Selve Landsmøtet gikk forholdsvis raskt for seg. Det meste av styret frå perioden 2008-2010, vil sitte videre. To styremedlemer vart tatt ut, men er enda ikke erstattet. Dette vil bli gjort så snart som mulig. Det er ønskelig at desse to skal vere representanter fra Politi-etaten. Styret oppfordret Landsmøtet om å forslå kandidater for styrevervene. 

Etter selve Landsmøtet var Jarle Gimmestad innleid til å holde foredrag. Det var ett veldig godt foredrag han kunne stille med, og engasjerte de fremmøtte. Jarle Gimmestad er tidligere politibetjent og flykaptein fra Braathens og SAS. Han har erfaring fra sikkerhetsarbeid i operativ sammenheng i mer enn 20 år. I sitt foredrag tok Gimmestad for seg blant annet flere flykatastrofer som har vert, og dro paraleller mot arbeidsroller som medlemer av UF kunne kjenne seg igjen i.

Torsdag 20. Mai 2010 fikk deltakerne på Landsmøtet guidet omvisning på Oscarsborg Festning. Det var en engasjert guide som tok for seg krigshistorien som Drøbak er kjent for. Det var en interessant og innholdsrik omvisning av festningen.

UF-Trondheim v/Thomas Buxrud og Frode Tystad, hadde videre ett faglig innlegg i forhold til Utrykningskjøring - de nye forskriftene. De nye forskriftene var fastsatt av Vegdirektoratet 1.juli 2009. Dette får større følger for de ulike etatene enn kanskje først antatt. Utfordringene er store for å få dette på plass, og da kanskje mest av økonomisk art.

 Norsk Luftambulanse skulle ha ett innlegg om TAS kursene, men dette falt dessverre ut.

 

PROGRAM FOR LANDSMØTET:

 

DAG 1: ONSDAG 19 MAI

 12.00-13.00: LUNCH

13.00-14.00: LANDSMØTE

14.00-14.15: PAUSE

14.15-17.00: FOREDRAG: Sikkerhet og samarbeid- erfaring fra luftfart. v/ Pilot Jarle Gimmestad

17.00-19.00: EGEN AKTIVITET

19.00 ->: MIDDAG OG SOSIAL SAMMENKOMST

   

DAG 2: TORSDAG 20 MAI

08.00-09.30: FROKOST

09.30-11.00: GUIDET TUR PÅ OSCARSBORG

11.00-11.45: FOREDRAG: Utrykningskjøring - de nye forskriftene

11.45-1200: PAUSE

12.00-1300: FOREDRAG: TAS KURSENE: Historikk og hva skjer videre v/ Norsk Luftambulanse

Les også Årsberetning 2008-2010