Ingen bilder

Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge gjennomførte landsmøtet for 2010-11 på Quality Airport Hotel Gardermoen tirsdag 18. september 2012. Årsberetning for periode 2010-11 vart gjennomgått og godkjendt, samt vedtektsendringer. Regnskapet ble også gjennomgått, og godkjendt. Nytt styre for perioden 2012-13, vart enstemmig satt. Protokoll vil bli publisert snarast på Interne sider.

Årsberetning 2010-2012 kan leses her...

Etter landsmøtet var det ett faglig foredrag i forhold til UTØYA 22/7. Overbrannmester, Brede Bratli fra Ringerike brann- og redningstjeneste holdt foredraget. Han var Fagleder Brann for aksjonen 22/7, og holdt ett veldig interessant innlegg. Samhandling, kommunikasjon og lederfunksjoner under aksjonen var tema for innlegget.